Blogger Template by Blogcrowds.
PRESENTACIÓ
Discursos de llibertat: A. Camus, "L'artista i el seu temps"
Cinquanta anys després que li fos atribuït el premi Nobel de literatura, les paraules que l'escriptor i pensador, A. Camus, va pronunciar en aquella ocasió segueixen sent d'actualitat: "les dues càrregues que fan la grandesa" de la feina d'escriptor són sempre "estar al servei de la veritat i al de la llibertat".

Tot sent fidel a les seves paraules, Camus ha defensat en nombroses ocasions els "perseguits espanyols" i s'ha posicionat clarament contra el franquisme. Aquesta "fidelitat a Espanya" (tal com ell l'anomenava) pot ser coneguda però està molt poc estudiada. A més a més, són múltiples els vincles existents entre la seva idea de llibertat i les seves representacions d'Espanya, en tota la seva obra. Per tant, aquest col·loqui voldria oferir la possibilitat de tornar a considerar la relació entre Camus i Espanya anant més enllà dels seus orígens menorquins per part de mare.

Proposem dos eixos d'estudi:
a) La qüestió de la llibertat tant pel que fa els seus orígens com per les seves repercussions filosòfiques i polítiques, especialment a Espanya
b) El compromís d'aquest artista en la defensa de la llibertat i dels valors humans.

També indiquem cinc línies de treball, entorn a la idea "d'Espanya lliure" defensada per Camus, que no són en absolut exclusives:
· Les arrels mediterrànies · La vida política · Camus i la revolta · Camus i la tirania · Els vincles personals
Aquest col·loqui commemoratiu haurà estat útil, a més a més de necessari, si en finalitzar-se s'aconsegueix despertar l'interès per l'obra camusiana en la seva totalitat, ampliant així les tradicionals consideracions més filosòfiques.
ORGANITACIÓ
Comitè organitzador:
Montserrat Capdevila (Institut Français de Barcelone), Montserrat Cots (Universitat Pompeu Fabra), Alicia Piquer (Universitat de Barcelona), Hélène Rufat (Universitat Pompeu Fabra), Maite Sastre (Institut Universitari de Cultura - Universitat Pompeu Fabra), Guy Basset (Société des Études Camusiennes), Fabrice Bentot (Lycée français de Barcelone)
Comitè científic: Christiane Chaulet-Achour (Université de Cergy-Pontoise), Rosa de Diego (Universidad del País Vasco), Agnès Spiquel (Société des Études Camusiennes; Université de Valenciennes), André Abbou (Université Paris XIII), Robert Dengler (Universidad de Salamanca), Pierre Masson (Université de Nantes), Maurice Weyembergh (Université Libre de Bruxelles)

DIES I LLOC
Dates
Dimecres 7 de novembre del 2007Dijous 8 de novembre del 2007Divendres 9 de novembre del 2007
Llocs
Universitat Pompeu Fabra (Sala A. Calsamiglia)c/ Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona
Institut Francès de Barcelona c/ Moià, 8 08006 Barcelona


PROGRAMA
Dimecres 7 novembre 2007 (Sala Albert Calsamiglia - UPF)
16.30 h: Acollida dels participants
17.00 h: Inauguració Discurs inaugural del rector de l'UPF, M. Josep Joan Moreso, del Vicepresident de la Generalitat de Catalunya, M. Josep-Lluis Carod-Rovira i de l'Institut Universitari de Cultura de l'UPF, Sra. Montserrat Cots.
17.30 h: Conferència inicial Jeanyves Guérin : " Camus i la guerra d'Espanya "
18.00 h: Debat
18.15 h: Pausa
18.45 h: Camus entre Espanya i Algèria [Coordinadora : Agnès Spiquel] Fina Salord : "Les arrels menorquines d'Albert Camus: entre la dada anecdòtica i la categoria literària"
19.10 h: Amina Bekkat: " Et ta tristesse au fond de ta vaillante joie… "
19.30 h: Christiane Chaulet-Achour : " Camus, els Republicans espanyols exiliats i Algèria - 1939-1945 "
19.50 h: Debat
21.00 h: Sopar d'inauguració
Dijous 8 novembre 2007 (Sala Albert Calsamiglia - UPF)
9.30 h: Discurs de llibertat (expressions) [Coordinador : André Abbou] Jean Sarocchi : " Elogi de l'Index "
10.00 h: Pierre Masson" L'exili i el regne com a construcció d'un discurs alliberador "
10.30 h: Mustapha Trabelsi " Escriptura de la llibertat, llibertat de l'escriptura: l'aforisme en Camus " (títol provisional)
10.50 h: Carmen Figuerola " Una hospitalitat perillosa en Albert Camus: de L'Estranger a El Malentès"
11.10 h: Debat
11.30 h: Pausa
11.45 h: Discurs de llibertat (accions) [Coordinador : Pierre Masson] Brigitte Sändig : " La llibertat una i indivisible : Camus de cara a l'aixecament de 1953 a RDA "
12.10 h: Anne Prouteau " Lucie Cormery del Primer Home : el silenci que reclama reparació "
12.30 h: André Abbou et Zakkia Abdelkrim " Crear per no esdevenir un homicida: d' Una mort feliç a " L'Artista i el seu temps "
13.00 h: Debat
13.30 h: Dinar
15.30 h: Espanya en l'obra de Camus [Coordinadora : Rosa de Diego] Dalia Álvarez : " Juanel, traductor d'Albert Camus "
16.00 h: Hervé Sanson " Revolució a Astúries o l'avantCamus : una llibertat compartida "
16.20 h: María Isabel Blanco" Espanya i les seves representacions dins l'obra d'Albert Camus "
16.40 h: Cristina Solé " Camus i els seu "germans" revolucionaris: el mite d'Espanya dins la literatura de Camus"
17.00 h: Debat
17.15 h: Pausa [Desplaçament a l'Institut Francès de Barcelona : c/ Moià, 8]
18.00 h: Taula rodona al voltant de "La nouva Pléiade Camus. Qüestions de mètode " (Sala d' espectacles de l'IFB) [Moderadorr : Jeanyves Guérin] Raymond Gay-Crosier : "De la concepció a la fabricació. El treball editorial : qüestions pragmatiques generals". Debat obert.
Philippe Vanney : "Text de l'autor, llibertats de l'editor". Debat obert.Maurice Weyembergh : "Questió de mètode. Els assajos i articles filosòfics". Debat obert.Agnès Spiquel : "Treball sobre els manuscrits" (Agnès Spiquel), Debat obert.[Activitat per confirmar]
21.00 h: Soirée à l'Institut Francès de Barcelona (Sala d'espectacles):
Alek Toumi : "Camus i el teatre: Exclusions en exilis"Representació / lectura de l'obra : "Albert Camus: entre la mar i l'injustícia"]
Divendres 9 novembre 2007 (Sala Albert Calsamiglia - UPF)
10.00 h: Camus i Espanya : Confluències [Coordinadora : Hélène Rufat] Alicia Piquer : " Camus a Espanya. Història d'un malentès "
10.30 h: Virginie Lupo " L'heroi camusien, un personatge castellà? "
10.50 h: Marie-Thérèse Blondeau " Camus, Dom Juan i la llibertat"
11.10 h: Rosa de Diego " La il·lusió del teatre "
11.30 h: Debat
11.45 h: Pausa
12.00 h: La presència espanyola en l'obra d' Albert Camus [Coordinador : José M. Fernández Cardo] Jean-Louis Meunier : " Ortega y Gasset i Camus: "Sobre l'aristocràcia verdadera, passió. " (Albert Camus: Carnets III, 27 novembre 1954). "
12.30 h: María Badiola "Albert Camus i Fernando Savater: l'acció directa no violenta a través de la literatura"
12.50 h: Guy Basset " Presències de Federico Garcia Lorca"
13.10 h: Debat
13.30 h: Dinar
17.00 h: Taula rodona interdisciplinària : La recepció de Camus a Espanya [Moderadora : Montserrat Cots] Participants : Francisco Fernández Buey (UPF), José María Fernández Cardo (Universitat d' Oviedo), Brigitte Leguen (UNED) et Enric Ucelay (UPF)
18.15 h: Debat
19.00 h: Cloenda

l'antic teatre
L’Antic Teatre, antiguo teatro, ubicado Calle Verdaguer y Callis 12 Barcelona-España, guarda entre sus paredes la esencia de la arquitectura del siglo XVIII, a unos pocos metros del Palau de la Música Catalana dentro del corazón de la ciudad.
El 23 de Abril del 2003 reabre L’Antic Teatre, Espacio de creación entidad sin ánimo de lucro, con el objetivo de convertirlo en un espacio de promoción y escaparate para todos aquellos creadores experimentales de calidad que no encuentran salida y que desean dar a conocer su trabajo.
L’Antic Teatre propone a los artistas un espacio de creación estando abierto constantemente a propuestas innovadoras y arriesgadas, ofreciendo una plataforma fuera del circuito artístico convencional: una escena alternativa pluridisciplinar.
Propuestas como teatro, performance, danza, multimedia, circo, música, literatura, cine independiente, documentales, conferencias, exposiciones y otras expresiones creativas afinan los criterios artísticos del público y satisfacen una curiosidad siempre más desarrollada en este sentido.
- L’Antic Teatre recibió el PREMIO de la FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO Y DANZA en HUESCA a la PROGRAMACION MAS INNOVADORA EN ESPAÑA. - SEMOLINA TOMIC recibió el PREMIO FAD SEBASTIAN GASCH por la resurrección de L’Antic Teatre, que ha pasado de centro cívico abandonado a escenario vivo de la creación contemporánea.
Uno de los puntos fuertes de L’Antic Teatre es que su gestión artística y administrativa esta sostenida por personas viniendo del propio mundo artístico. Esta característica hace que el artista se sienta más y mejor comprendido porque quien lo programa conoce sus necesidades y problemas.
Por esto L'Antic Teatre propone un apoyo a los creadores a través de:
-su banco de datos,-contactos con los medios, críticos, etc.…-contactos con programadores-buscar coproducciones-ayuda a la promoción de sus espectáculos-punto de encuentro ente artistas-sala de ensayos-grabación de video y dvd para su promoción
La programación de 5 días a la semana permite al público, cada vez más numeroso descubrir artistas locales, nacionales o internacionales representativos de la escena alternativa europea.
L'Antic Teatre pretende crear una plataforma estable no sólo para los artistas sino para que la ciudad tenga acceso a las nuevas creaciones fomentando el intercambio entre los artistas y el público.
Después de 2 años y medio de existencia, L’Antic teatre, Espacio de creación cuenta con mas de 6500 socios.
L’Antic Teatre esta patrocinado por la cerveza San Miguel y apoyado por el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña y el Instituto de la Cultura / Ayuntamiento de Barcelona.
Asistente en Prensa y Comunicación: Lucrecia Literas


mo

Porqué los cuadros
se cuelgan?


Tiene el agrado representar en su primer año, en primer muestra a 14 artistas y artesanos que cohabitan en los barrio de Nuñez, Saavedra y Coghlan: Inés Abeledo, Eliana Castro, Josefina Laratro, Clara Luz Gils, Mercedes Fidanza, Norma Otero, Caro Mikalef, Mo, Juliana Ceci, Laura Ottomano, Omar Peralta, Mercedes Sabalúa, Rita Simoni, Silvina Resnik.


Dibujo, pintura, escultura, objeto, telar, foto y carpintería.
Inauguración 3 de noviembre de 2007 en Manuela Pedraza 3317 a las 19.oohs.
Hasta el 7 de diciembre en los horarios Lu-Vi 11 a 13/ 16a20hs. Sa16a 20hs.

La última falange de mi dedo meñique. Hoy todo se resume a esa fracción de mi cuerpo.
A tu cuerpo. Al que intento imaginar. Al que imagino en un extremo de mí, aquel que casi no utilizo, aquel con el que imagino.
Se ha dispuesto a hacerse presente y nombrarte, nombrarse, nombrarme. La vida que vendrá, la vida que hoy me has prometido, la vida que ya extraño sin conocer.

El mundo se reduce, desaparece , bajo mi dedo meñique. Todo se subsume a su última falange. A mi última falange. Al primero de tus latidos, de todos los que vendrán. Al primero de mis latidos, al compás de los tuyos. En un mundo olvidado. Mundo, hoy, rebelado en la última falange de mi dedo meñique.Dedicado, con todo mi amor, al vientre de mi Natalia.


L'Institut Universitari de Cultura
de la Universitat Pompeu Fabra

us convida a la

Taula Rodona

"ÚLTIMES TENDÈNCIES EN NARRATIVA CONTEMPORÀNIA"


A càrrec de:
Javier Fernández, narrador, poeta i editor.
Vicente Luis Mora, poeta, crític literari i novel·lista.
moderat per: Eloy Fernández Porta, professor de la UPF

Dia: dilluns 22 d' octubre 2007
Hora: 17.00
Lloc: Sala de graus 20.287
Edifici Jaume I
Campus de la Ciutadella
Universitat Pompeu Fabra
c/ Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Entrada lliure

Autoretrato-cummings

"my sweet old etcetera" by e.e.cummings


my sweet old etcetera
aunt lucy during the recent

war could and what
is more did tell you just
what everybody was fighting

for
my sister

isabel created hundreds
(and
hundreds) of socks not to
mention shirts fleaproof earwarmers
etcetera wristers etcetera, my
mother hoper that

I would die etcetera
bravely of course my father used
to became hoarse talking about how it was
a privilege and if only he
could meanwhile my

self etcetera lay quietly
in the deep mud et
cetera
(dreaming,
et
cetera, of
Your smile
eyes knees and of your Etcetera)

Imagen: R Carpani

Dios y el Diablo van susurrando cosas a mi espalda
la vírgen en camisón se pasea
y del lado de la fábrica
suena un motor

Sus bicicletas húmedas
descansan en el pasillo
el invierno vino colorado
pero ésta vez no hay vino
para los dos

Son dos desocupados más
lo justo se hizo moda
y el verso casi un verso de verdad
y el trabajo una zona que no está
lai.ra lai -i rera´

Aburridos jugadores con los naipes marcados
siempre en el siete
la radio que habla sola
y que transmite el empate de Ferro y de Platense
cero a cero

Se prohibe hablar del mundo en esas salas
Dios y el Diablo van remendando madrugadas
y no entienden nada

La vírgen como mujer
los engaña,los consuela
y les dice que a la vuelta
siempre hay algo que pagar
muchachos,hay que comer
salgan para el taller

El Diablo que se aburre,que hace sebo
se va al baño y fuma un caño
Dios, buen operario,cuida el puesto
y entre dientes silba un tango
que habla de ÉL

'Vamos donde hay sol'
el Diablo que conoce mil lugares
donde hay minas
y algo como amor

Dios dice 'hay que aguantar'
a mi con la hora extra
ya me alcanza para hacerme
un viaje a pie a Luján
laira lai re ra

Y cerca de las seis
el pito que resuena en el tinglado
entristece mucho más
La vírgen como mujer
los engaña,los consuela
y les dice que a la vuelta
siempre hay algo que pagar
muchachos,hay que comer
salgan para el taller


Paul Cèzanne


"La duda de Cèzanne"
Necesita cien sesiones de trabajo para un bodegón, ciento cincuenta sesiones de pose para un retrato. Aquello que llamamos obra no era para él más que un ensayo y una aproximación a su pintura. En septiembre de 1906, a los 67 años de edad, y un mes antes de morir, escribe: "Me encuentro en tal estado de perturbaciones mentales, en una agitación tan grande que, por un momento, he temido que mi débil razón no resistiera más... Hoy me parece que me siento un poco mejor y que veo más clara la orientación de mis estudios. ¿Llegaré a la meta tan buscada y tan largo tiempo perseguida? Pinto siempre del natural y me parece que hago lentos progresos." La pintura ha sido su mundo y su manera de existir. Trabaja solo, sin discípulos, sin admiración por parte de su familia, sin ser alentado por parte de lso jurados. En 1870, pinta en l'Estaque mientras los gendarmes le buscan como prófugo. Y sin embargo llega a dudar de su vocación. Al hacerse viejo, se pregunta si la novedad de su pintura no provendría de un defecto de sus ojos, si toda su vida no habría estado cimentada sobre un accidente de su cuerpo.
(...)
El artista, según Balzac o según Cezànne, no se contenta con ser un animal cultivado; asume la cultura desde su principio y la fundamenta de nuevo, habla como habló el primer hombre y pinta como si jamás se hubiera pintado. La expresión no puede ser entonces la traducción de un pensamiento ya claro, puesto que los pensamientos claros son aquellos que ya han sido dichos por nosotros mismos o por los demás. La "concepción" no puede preceder a la "ejecución". Antes de la expresión no existe otra cosa que una vaga fiebre, y sólo la obra realizada y comprendida demostrará que podía encontrarse alguna cosa en vez de nada. Por estar dirigido a tomar conciencia en el fondo de una experiencia muda y solitaria sobre el cual se cimentan la cultura y el intercambio de ideas, el artista lanza su obra de la misma manera como un hombre ha lanzado la primer palabra, sin saber si esta palabra será otra cosa que un grito, si podrá desprenderse del flujo de vida individual donde nace y presentar, ya sea a esta misma en su porvenir, ya sea a las mónadas que coexisten con ella, ya sea a la comunidad abierta de las mónadas futuras, la existencia independiente de un sentido identificable. El sentido de lo que va a decir el artista no está en ninguna parte, ni en las cosas, que todavía no tienen sentido, ni en sí mismo, en su vida informulada. El artista desde la razón ya constituida, en la que se encierran los "hombres cultivados", intenta comunicar con una razón que abrazaría sus propios orígenes.
(...)

Mont-Sainte Victoire
Cuando encendidamente
nace dentro del alma
un afecto amoroso,
juntamente con él un misterioso
lánguido anhelo de morir se siente;
cómo, no sé; mas ésta es la primera
señal del verdadero amor potente.
Quizás a la vista entonces
espanta este desierto; acaso espera
el mortal que ha de hallar inhabitable
la tierra sin aquella
nueva, sola, infinita
felicidad que su pensar figura;
mas presintiendo el corazón por ella
terrible tempestad, quietud ansía
y refugio apetece,
ante el fiero deseo
que en torno ruge y todo lo oscurece.


(fragmento escogido de " Amor y Muerte")


«Los secretos del corazón humano son a veces tan profundos que no se pueden penetrar fácilmente; por esta razón, los mejores momentos de un amor son aquellos en que te asalta una serena y dulce melancolía; cuando llorasy no sabes por qué; cuando reposadamente te resignas ante una desventura sin saber cuál es; cuando gozas con una nadería y sonríes con menos todavía...»
Giacomo Leopardi
Balzac explica que la imaginación de Lambert ya estaba excepcionalmente desarrollada a la edad de doce años, "bien porque procedía por analogía, bien porque estaba dotado de una especie de segunda visión gracias a la cual abarcaba toda la naturaleza". La teoría de la "segunda visión" es fundamental dentro del conjunto de las convicciones estéticas de Balzac. En otro pasaje de Luis Lambert escribe :


Cuando empleaba de ese modo todas sus fuerzas durante la lectura perdía en cierto modo la conciencia de su vida física, y ya no existía sino mediante el funcionamiento todopoderoso de sus órganos interiores, cuyo alcance se ampliaba inconmensurablemente: según sus propias palabras, dejaba atrás el espacio.


(...)


En el prefacio a La piel de zapa afirma que esta facultad es un fenómeno que la ciencia difícilmente podría explicar. Es un poder que transporta a los poetas y a los artistas al lugar donde deberían estar, permitíendoles quizá abolir las leyes del tiempo y del espacio.


(...)


-Atención. Protesta en nombre de cierta verdad, sin sujeto, sin objeto, acordada a una música que vuelve a menudo en su texto (a pesar de su "preferencia", a causa de ella, Van Gogh sería un "músico formidable"). Encontramos entrelazados todos los motivos de nuestra correspondencia. ¿Pero qué es un motivo? Y la exclusión aparente de fantasmas, de estos y no de aquellos, está únicamente destinada a dejar volver la inquietante extrañeza, la "sensación de oculta extrañeza". Escuchen la pintura. Nos "despojaría", según Artaud, de la "obsesión", de "hacer que los objetos sean otros", "de osar al fin correr el riesgo del pecado del otro...". Escuchen la pintura: "No, no hay fantasma en los cuadros de Van Gogh, no hay drama ni sujeto, y ni siquiera objeto, yo diría, porque el motivo, ¿qué es?

"Sino algo como la sombra de hierro del motete de una inenarrable música antigua, como el leit-motiv de un tema desesperado de su propio sujeto.

Se trata de naturaleza pura y desnuda y de pura vista, tal como se revela cuando uno sabe acercársele lo suficiente.

(...)

Y no conozco pintura apocalíptica, jeroglífica, fantasmática o patética que me produzca esa sensación de oculta extrañeza, de cadaver de un hermetismo inútil, con la cabeza abierta, y que devolvería (rendrait) su secreto en el tajo".

- Habría que "devolver"(rendre), entonces, al separarnos. E incluso al abandonar.

-Devolver ese secreto sin embargo legible en la carta misma, "hermetismo inútil" del resto cifrado.

- Pero la separación ya es en sí, en la palabra, en la carta, en el par, la apertura del secreto. El nombre lo indica. Habría que devolver ese secreto ya legible, como un resto de cifra inútil.

- No hay que devolver nada. Solamente apostar por la trampa como otros juran sobre la biblia. Habrá habido que apostar. Eso da para devolver. Para reponer.

- Eso acaba de partir.

-Eso vuelve a partir.

- Eso acaba de volver a partir.


MuestrasCruzadas
(Crossed Exhibitions),intercontinental movements of artists and works of art.http://www.grisplata.com.ar/muestrascr%20uzadas

inauguración
viernes 12 de octubre,
Apettite arte contemporàneo
Chacabuco 551
San Telmo
horario:
19 horas hasta las 22 hrs
Opening in Buenos Aires
October 12th, 2007. 18 hs
In Appetite, Chacabuco 551,
San Telmo, Buenos Aires, Argentina.
Opening in Quebec
November 9th, 2007, 18 hs
Augustine Chenier Corporation.
Temiscamingue, Quebec, Canada.
Art & Design Fair in Bahía Blanca
by Escaparate Bahiense.
Cultural House of the Universidad Nacional del Sur,
Avenida Alem 925, Bahía Blanca.
Provincia de Buenos Aires, Argentina.
8th and 9th of December, 2007

Este sábado 6 de octubre desde las 19:00 hasta las 02:00 vuelve por cuarto año La Noche de los Museos en Buenos Aires. Esta fiesta cultural urbana está organizada por la Subsecretaría de Patrimonio Cultural a través de la Dirección General de Museos.
Desde la medianoche se realizará la gran Fiesta de Cierre con Kevin Johansen & The Nada , La Bomba de Tiempo , Martín Buscaglia & Los Bochamakers , y los DJs Villa Diamante y Dany Nijensohn , en Puerto Madero, frente al Centro de Museos de Buenos Aires, Av. de los Italianos 851, hasta el amanecer.
Además La Noche de los Museos marca la culminación de la Semana del Arte Buenos Aires 2007. y la pre-inauguración de EXPOTRASTIENDAS 2007, realizando acciones de arte público en los museos.
*teléfonos de Información al público: 4313-4073/76/79


Invitación especial del día, por mi parte:

Arriba: Oscar De Bueno, Encuentro de Escultura en Cipolletti. Detalle de obra, abajo a la derecha.
Abajo, izquierda: Guillermo Paolino en su taller.

SÁBADO 6 DE OCTUBRE 20 hs.
LA NOCHE DE LOS MUSEOS

Inauguración de la exposición
"9 ARTISTAS COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN"
Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano
Exponen:
Juan Carlos Visconti, Guillermo Carlos Paolino, Oscar de Bueno, Mónica Miorín, Pedro Tricarico, Claudio Abal, María Angélica Cornejo, J. Galli y Jorge Diaz.

Patio Porteño de Esculturas - Pinzón 1299(Barracas)


Ministerio de Espacio Público. G.C.B.A Dirección General de Espacios Verdes.Pellegrini 211 / 8 piso. 4323-8158 Jardín de las Esculturas / Patio Porteño de Esculturas. Coordinación Graciela Alemantelf: 15-5044-7004


A Líster, jefe en los ejércitos del Ebro.


Tu carta –oh noble corazón en vela,
Español indomable, puño fuerte-,
Tu carta, heroico Líster, me consuela,
De esta, que pesa sobre mí, carne de muerte.

Fragores en tu carta me han llegado
De lucha santa sobre el campo ibero;
También mi corazón ha despertado
Entre olores de pólvora y romero.

Donde anuncia marina caracola
que llega el Ebro, y en la peña fría
donde brota esa rúbrica española,

de monte a mar, esta palabra mía:
“Si mi pluma valiera tu pistola
de capitán, contento moriría”.

Entradas más recientes Entradas antiguas Página principal